DET ER DIGG Å VÆRE SINGEL: I hvert fall om vi skal tro forskningen! Shutterstock